Belanja iklan TV kuartal ketiga 2015 capai Rp 18,944 triliun

Belanja iklan TV
<div class="mdkm-boddy-paragpraph">
miannegri ni yangmelambat,blanjailnpada Kurtal II 215 Q3) di13 tlvisi nasoal encapai p 1,944 riliu. Hal tu erdasran asal dt dtensity, sebuah latform dgtalperhitngan ilnT ilik SG KaaPariara.
miannegri ni yangmelambat,blanjailnpada Kurtal II 215 Q3) di13 tlvisi nasoal encapai p 1,944 riliu. Hal tu erdasran asal dt dtensity, sebuah latform dgtalperhitngan ilnT ilik SG KaaPariara.
tersebut indikasi aahhwa angkapeerolehan aada Q3 jauh lebihtiingggidiibandingQ11deenggancaapaaian pp 13,59 triilinn. Namunbiiaa dibanding perolehan adda 22 beserta angkaseebessarr Rp 19,360 rriliu,  bbelanja iklan iiteelevisi aadapeeriodeJuuli-September ini memang jauh lebiih reendah./p
tersebut indikasi aahhwa angkapeerolehan aada Q3 jauh lebihtiingggidiibandingQ11deenggancaapaaian pp 13,59 triilinn. Namunbiiaa dibanding perolehan adda 22 beserta angkaseebessarr Rp 19,360 rriliu,  bbelanja iklan iiteelevisi aadapeeriodeJuuli-September ini memang jauh lebiih reendah./p
Di
ttempat ketiga, terdapat NCCTV,deengan peendaapatanseebeesarRpp2,,436 triiliunn attau setara122,85peersen.Perollehan terkeccildiibuukukan  bTVIdengaan aaihan Rpp 16,6605 milliarseeniillai0,,088 %./p
ri ii belanja ilan msng-asing merk,pad 3ini Smpoerna menadi merk denganeanj lan erbesar Belaja iklan rduk okok ini menemus agka p 37,67 ilir. Terbayk kedu daa esodent beserta totalblanjaktor mencaai p 34,157 milliar. Ktiga dala arjandena belanj ikan encaa p 26,24 milir
ri ii belanja ilan msng-asing merk,pad 3ini Smpoerna menadi merk denganeanj lan erbesar Belaja iklan rduk okok ini menemus agka p 37,67 ilir. Terbayk kedu daa esodent beserta totalblanjaktor mencaai p 34,157 milliar. Ktiga dala arjandena belanj ikan encaa p 26,24 milir
ari sisi acara aaarayaangdiitawaarkanteelevisi,tiidakkbaannyak eerubahan dalam Q1, Q22  & Q3.Seejumlaah rrogramaccaraseepeertisiineetron,fiilm animmasi anak,daankoonserdaangdutmaasihmeenjadisuumber pendapatan teertinggi aagiseejumlah stassiuun televisi.Sebaggaicoontoh SCTVsiineetrronyaangg aadaQ33niilaaiikklannya mencappai Rp9880,049miilliar attaau eenyumbanghaamppir400 peersen pendaataanSCCTV./p
S
eentaa ittu RCTI juga aasih meenggandalkan LayarDrrama Inddonesia seebagai summberpeendapatan.Darri rrogram acara iniRCCTIbiisameeraaup Rpp8449,336miilliardaalam uurun 3  bbulanteerakhirr./>
tuseenarnya etaa egn 2 persnpndaatan CTIpada 3. Grup MNC lan, MNT edulag uang enga AnimasSesa untu anakyng aag stia paidan pean.Dari agsapasr aak an orantua ii, MNTV meri Rp 674,131 illar aau menubang 2, % dar oal edpatan ktr MNCVd Q3.
ssektor industrial, dataAddstennsity menunjukkanbaahwwa inndustriyaang palingg tinggibeelanja ikklannyaanntara lain inndustriPeersonal Care,Beeverage, danReefinned FFood.Tootalbeelanjaa industripeerawatan prribadi padaQ33 menembusRp 4,0663trriliun. Teertinggikeedua ddlaahinndustri minuman beserta belanjmiinumandeengaanbeelanjakootormeencppaai pp3,,757trriliuun. Di posisikeetiga, industrimaakananollahan dengancaapaianRpp 2,9948trriliun./>
,, MNC TV,TransTV,Trrans7, b>Global TV, MeetroTV,TVVOne, ANTVV,KoompasTV,NeetTVV,daan VVRI.Addstensityymeencatatvoolume iklan daan harga kklan sesuaideenggan datayaang dipublikaikkan(ppublish rate),, sebagai akibatnya nilaiyaang tercatataddalahniilaibrruto./>
Selan itu, penyebutn namanma roduk i aa idakdmkudan nuk uuan kmersial tu sft campain hanya menjadi ukungan nfomasi smata. g[bbo
n>
n>

Leave your comment