Resep Kentang Goreng Isi Daging Sayuran, Gurih & Lezat

P> p> p>Kabar murung menyelimuti para penikmat aplikasi chatting berbasis anonymous, pasalnya pada akhir april kemarin tepatnya lepas 30 april 2015, CEO aplikasi Secret David Byttow secara resmi mengumumkan penghentian pengembangan aplikasinya, dia pun berencana mengeeblliaans eeemaaadaaaa anngg eerssadaari para investor. /p> <p>Konfirmasi penutupan itu ia sampaikan melalui kicauan di twitter pribadinya/p> p>"img-read"> "img">"https://assets.kompasiana.com/items/aalbum/2015/06/05/143349118441073460232un berencana mengeeblliaans eeemaaadaaaa anngg eerssadaari para investor. /p> <p>Konfirmasi penutupan itu ia sampaikan melalui kicauan di twitter pribadinya/p> p>"img-read"> "img">"https://assets.kompasiana.com/items/aalbum/2015/06/05/1433491184410734602320?=odanaap;v=700" allt="">div> </p>  p>sekali lg, ini meruakan aar yang ia mngmirkn bagislurh peggemar nonymu ca terlebh agipngn eianaNamun angin segar kembali berhembus, melalui sebuah aplikasi buatan anak bangsa, Persona Talk hadir dan siap menjadi pengganti dari aplikasi secret yang telah resmi ditutup.Aplikasi yang digawangi oleh Habibi Rizqi Ramadhan, Asyraf Duyshart, Gujarat Santana dan Fachri ini menawarkan fasilitas chatting berbasis anonymous layaknya secret."Penutupan aplikasi Secret memang sungguh disayangkan. Tetapi apa yang terjadi di Secret, tentunya menjadi pelajaran buat kami dalam menghadirkan aplikasi yang bebas bully bagi para user yang menggunakannya," ujar salah satu pendiri Persona Talk, Habibi Rizqi Ramadhan yang dikutip dari antara news .
p> p> p>Kabar murung menyelimuti para penikmat aplikasi chatting berbasis anonymous, pasalnya pada akhir april kemarin tepatnya lepas 30 april 2015, CEO aplikasi Secret David Byttow secara resmi mengumumkan penghentian pengembangan aplikasinya, dia pun berencana mengeeblliaans eeemaaadaaaa anngg eerssadaari para investor. /p> <p>Konfirmasi penutupan itu ia sampaikan melalui kicauan di twitter pribadinya/p> p>"img-read"> "img">"https://assets.kompasiana.com/items/aalbum/2015/06/05/143349118441073460232un berencana mengeeblliaans eeemaaadaaaa anngg eerssadaari para investor. /p> <p>Konfirmasi penutupan itu ia sampaikan melalui kicauan di twitter pribadinya/p> p>"img-read"> "img">"https://assets.kompasiana.com/items/aalbum/2015/06/05/1433491184410734602320?=odanaap;v=700" allt="">div> </p>  p>sekali lg, ini meruakan aar yang ia mngmirkn bagislurh peggemar nonymu ca terlebh agipngn eianaNamun angin segar kembali berhembus, melalui sebuah aplikasi buatan anak bangsa, Persona Talk hadir dan siap menjadi pengganti dari aplikasi secret yang telah resmi ditutup.Aplikasi yang digawangi oleh Habibi Rizqi Ramadhan, Asyraf Duyshart, Gujarat Santana dan Fachri ini menawarkan fasilitas chatting berbasis anonymous layaknya secret."Penutupan aplikasi Secret memang sungguh disayangkan. Tetapi apa yang terjadi di Secret, tentunya menjadi pelajaran buat kami dalam menghadirkan aplikasi yang bebas bully bagi para user yang menggunakannya," ujar salah satu pendiri Persona Talk, Habibi Rizqi Ramadhan yang dikutip dari antara news .Yang menarik dari Persona Talk merupakan bagaimana persona Talk membu
bebas membagi ieeddaapatnya.B ukkanhaanyyateetang cinta, k eegaaaaa,, ttaii jjuaa tenntnng  iitttaa-it,,  peeersshabbbattnn   oorrllaannssmmppii aasalahhh-mmsssaaaaa gg sssddnn ggehhiitss sssaa iduuupp<pp> <>>TTidaakhhnnnaa kkbbbbbaanb brreksppeeei itttuueeedddrrr,tttp u iaa bbkkkmmettarrcc rrtt aaummnnjaad eaaaat   ttssskkkbbeaaaaaaneesssrrriipnnnguuaeegggnnn lainny,, bbkkknna eoooon a ebberraanllaynnnn oosuaa   engnnnpprraapppiooooo p oesional  aan oeeetnndannppdiiidnnnnyya</ Hal inii tnnuubee eeggagwwtdd wieerraaaa ppaaeessattssddFFccoo eaaennnns  eeaaaa  nnnnmm  eeinggidkkpprr aatt ttukkaaairrddnnaa rsiiooann,,aaaaaaii aa on-orang teeeett seett eeaasshhaaaa eeuurra  eeaa..//p
raf tuu beereeaaggsseaagg::) tu normas lbbih a naagg pessna aaat enngnnuuggi wbbnyyadii prrsnntll.cmm eonnaT alk uadpad  ndu i Gooll  Paaytoee./p <dvvllss==""mm–eedd> dv  llss==iig"">>img src="httpp:://ssseet..mmpaaaan…o///iem///bbbm2221///600//11344444111888861111ppngvv=0000&&aam;;;=???=&&&m;;;=000""<<< <divv>ppp>
>nnss<<> >>nnp<//>> >/p>vcaas"i–aad"> i l=g<m src=http::/aeeskooppsian.oo/ttesalbm//0500/51334226210773326ppggv330aap;==??==&am;v=00""""
p p>nbss
</i>

Leave your comment